Навчальна програма Active School об’єднує:

— державний стандарт загальної початкової та середньої освіти України (програма МОН України)

— власну методику отримання знань та навичок за допомогою хвильових занурень та тематичних тижневих проектів

Active School поєднує дві культурні традиції виховання:

— класичну державну педагогіку

— європейські цінності та принципи

Active School забезпечує не лише академічні знання, вміння та навички, але й формує життєві компетенції.