Чи знаєте ви, що ще у 60-х роках ХХ століття харківські психологи Ельконін і Давидов розробили нову систему навчання, яку вони назвали «Розвиваюче навчання». Вона була з успіхом апробована в одній із шкіл і забута. Всі знову повернулися до старої системи, яка базується на заучуванні великої кількості «сухої» інформації.

Але зараз у 21 столітті, коли світ розвивається дуже швидкими темпами, коли стара інформація спростовується новими дослідженнями, коли майже кожного дня з`являються нові відкриття і стартапи, ми повинні навчати дітей мислити по новому — формувати у них такі якості, як ініціатива, самостійність і відповідальність, здатність у нових соціально-економічних умовах мобільно реалізовувати свої можливості.

Сучасні діти звикли до швидшого темпу життя: телефон, скайп, вайбер — щоб передати інформацію вже не треба чекати кілька днів. За декілька годин можна опинитися в іншій частині світу. Вони повинні вміти приймати не тільки правильні, а й швидкі рішення. У сучасній школі, яка навчає за старою системою, їм нудно. Мотивація до навчання нестримно падає. На якомусь інтуїтивному рівні вони розуміють, що стара шкільна система може і гарна, але вже не працює, не відповідає потребам суспільства.

Крім того, у своєму дослідженні Future Work Skills 2020 Інститут майбутнього виділяє соціальний інтелект і вміння мислити поза рамок і правил, як ключові навички успішного співробітника.

Для досягнення цієї мети в шкільній освіті необхідно відійти від репродуктивного способу навчання і перейти до педагогіки, в якій ключовою компетентністю є наявність у людини основ теоретичного мислення, здатного в екстремальних умовах знаходити потрібне рішення, вміти виходити за рамки, обробляти великі обсяги даних, виділяти головне та робити висновки, що ґрунтуються на них, а іноді приймати рішення і діяти, коли немає ніяких даних та інформації для цього.

Ми вважаємо, що головна мета школи щодо виховання, освіти і розвитку – це різнобічно ВИЯВИТИ, оптимально РОЗВИНУТИ і допомогти максимально РЕАЛІЗУВАТИ ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ кожної дитини.

Принципи:

  1. Освоєння узагальнених способів дії, що дозволяє школярам навчитися вирішувати багато завдань за більш короткий проміжок часу;
  2. Коопераційні відносини між вчителем і класом, між учнями, коли викладачі не читають лекції, а спілкуються з дітьми, провокують дискусії, спонукають до проведення дослідів та творчості.
  3. Судження учня, відмінне від загальноприйнятого, розглядається не як помилка, а як проба думки. Це дозволяє дитині почуватися більш вільною, самостійно мислити, знижує рівень тривожності.
  4. Навчальний матеріал подається як інтегровані курси, які розкривають єдиний причинно-наслідковий зв’язок. Що допомагає модулювати логічне продовження у майбутньому.
  5. Навчання через проектні завдання, ігри, турніри, творчі майстерні, тренінги, дослідницьку роботу. Постійна зміна видів і форм діяльності у навчанні сприяє максимально різносторонньому розвитку здібностей дитини. 
  6. Дитина, яка вмотивована на пізнання нового, зосереджена на навчанні, яка не боїться помилятися, а тому робити щось нове і цікаве – щаслива дитина!
  7.  Освіта повинна бути захопливою та результативною!