Ми вважаємо, що головна мета школи щодо виховання, освіти і розвитку – це різнобічно ВИЯВИТИ, оптимально РОЗВИНУТИ і допомогти максимально РЕАЛІЗУВАТИ ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ кожної дитини.

Принципи:

  1. Освоєння узагальнених способів дії, що дозволяє школярам навчитися вирішувати багато завдань за більш короткий проміжок часу;
  2. Коопераційні відносини між вчителем і класом, між учнями, коли викладачі не читають лекції, а спілкуються з дітьми, провокують дискусії, спонукають до проведення дослідів та творчості.
  3. Судження учня, відмінне від загальноприйнятого, розглядається не як помилка, а як проба думки. Це дозволяє дитині почуватися більш вільною, самостійно мислити, знижує рівень тривожності.
  4. Навчальний матеріал подається як інтегровані курси, які розкривають єдиний причинно-наслідковий зв’язок. Що допомагає модулювати логічне продовження у майбутньому.
  5. Навчання через проектні завдання, ігри, турніри, творчі майстерні, тренінги, дослідницьку роботу. Постійна зміна видів і форм діяльності у навчанні сприяє максимально різносторонньому розвитку здібностей дитини. 
  6. Дитина, яка вмотивована на пізнання нового, зосереджена на навчанні, яка не боїться помилятися, а тому робити щось нове і цікаве – щаслива дитина!
  7.  Освіта повинна бути захопливою та результативною!